A XIII-a Conferință Națională a Asociației Psihologilor din România – APR Re-StartPlus

A

Între 22-24 noiembrie 2019, la Cluj-Napoca, APR reia tradiția conferinței naționale, o restartare ce-și propune să ardă etapele pierdute, pentru a ne conecta cât mai rapid la psihologia internațională.

Înființată în 1964, Asociaţia Psihologilor din România (APR – www.apsi.ro) este cea mai veche (prin membrii fondatori continuând activitatea primei organizații a psihologilor din România – Societatea de Psihologie, înființată de Florian Ștefănescu-Goangă în 1931) şi cea mai complexă organizație profesională a psihologilor din România (reunind membri individuali, asociații profesionale și principalele facultăți/departamente de psihologie din țară). APR are rolul de a stimula psihologia ca știință şi de a asigura legătura bidirecţională cu practica psihologică, în scopul evoluției științei psihologice şi profesiei de psiholog (cu toate specializările sale).

În timp ce Colegiul Psihologilor din România (CPR) este focalizat pe profesia de psiholog (pentru psihologii cu drept de liberă practică), APR trebuie să asigure inputul științific constant – ex. prin ghiduri metodologice şi de bune practici – pentru ca această profesie să nu rămână una revolută.

APR reia tradiția conferinței naționale, întreruptă în perioada confuză a relației cu CPR (istoria conferințelor APR este prezentată pe site, la http://www.apsi/ro). Astfel, a XIII-a Conferință Națională a APR își propune:

(1)  Să aducă împreună psihologii din România, pentru (a) a întări comunitatea, prin încredere, solidaritate și cooperare profesională,  (b) a înțelege starea psihologiei naționale și internaționale (atât a aspectelor clasice. Cât și a celor emergente) și (c) a gândi direcții majore de dezvoltare a psihologiei în țară.

(2)  Să aducă alături de psihologi, profesioniști din domenii conexe (medici/biologici/profesori/economiști, etc.), pentru a stimula interacțiuni care să susțină cercetări interdisciplinare, cu impact pragmatic inovativ, și noi zone pentru profesia de psiholog.

(3)  Să stabilească prin secțiuni speciale o coordonare APR-CPR, pentru a propune o viziune strategică integrată pentru psihologia din România în următorii ani (ca știință și profesie).

(4)  Nu în ultimul rând, se vor conferi premiile APR, se vor prezenta/lansa o serie de documente strategice (ex. ghiduri/coduri) și se va analiza oportunitatea unei reviste naționale.

Așadar, prin APR Re-StartPlus nu urmărim doar o restartare a APR, ci o restartare care să ardă etapele pierdute, pentru a ne conecta cât mai rapid la psihologia internațională. Țintim să ne atingem obiectivele stabilite, prin keynote-uri invitate, workshopp-uri (invitate și autopropuse), lucrări științifice (autopropuse) și mese rotunde (invitate), reflectând întreaga diversitate a psihologiei științifice (ex. specializările clinic – educațional – organizațional și subdomeniile lor și/sau cele de interacțiune între ele).

Cluj-Napoca este un oraș vibrant al României și al Uniunii Europene, „inima” și vechea capitală a Transilvaniei, care, împreună cu împrejurimile sale, oferă oportunități de vacanțe memorabile.  

Websiteul Conferinței va fi funcțional la mijlocul lunii ianuarie 2019. Conferința va fi organizată în parteneriat cu Facultatea de Psihologie și Știinte ale Educației din Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca și cu Colegiul Psihologilor din România

Salvați datele astfel încât să puteți face parte dintr-o experiență memorabilă, atât pentru profesia/știința psihologiei, cât și personal!

Președintele APR

Prof. univ. dr. Daniel David

Add comment

Arhivă Ediții

Pagina de Facebook APR