ISTORIA APR: Constituirea Asociației Psihologilor din România

I

În ziua de 5 martie 1964, la Casa Oamenilor de Știință din București (Piața Lahovari 9), s-a desfășurat ședința de constituire a Asociației Psihologilor din România. Informația apare în numărul 2 al „Revistei de psihologie“ de acum 54 de ani, ca unică știre în cadrul rubricii Viața științifică (1964, p. 183).

Inițiativa înființării unei asemenea asociații profesionale a avut-o acad. Mihai Ralea, directorul fondator al Revistei de psihologie (1955) (Academia Română, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru“, Departamentul de psihologie) și, un an mai târziu, în 1956, al Institutului de psihologie al Academiei Române (Mânzat, 2012, p. 1012).

La ședința de constituire a Asociației Psihologilor din România din 5 martie 1964 au participat 22 de psihologi, care au devenit astfel membri fondatori: acad. Mihai Ralea, acad. Mihai. Beniuc, prof. Alexandru Roșca, membru corespondent al Academiei RPR, prof. Vasile Pavelcu, prof. Gheorghe Zapan, prof. Beniamin Zörgö, I. Bălănescu, M. Bolos, Tatiana Slama-Cazacu; V. Ceaușu, Prof. A. Chircev, M. Epuran, E. Fischbein, dr. R. Floru, I. Holban, dr. I. Iancu, V. Mare, G. Cristian-Melicson, prof. Gh. Oancea, Paul Popescu-Neveanu, P. Pufan și Ursula Șchiopu.

În aceeași zi, participanții au semnat actul constitutiv, au aprobat statutul asociației și apoi au ales un birou de conducere care să funcționeze până la prima Adunare Generală a asociației. Primul birou de conducere al Asociației Psihologilor din România a fost format din nouă persoane, care îndeplineau cinci funcții − un președinte, trei vicepreședinți, un secretar, trei cenzori și un casier: acad. M. Ralea, președinte; prof. Al. Roșca, membru corespondent al Academiei RPR, vicepreședinte; prof. V. Pavelcu, vicepreședinte; dr. R. Floru, vicepreședinte; T. Slama-Cazacu, secretar; prof. Gh. Zapan, cenzor; P. Popescu-Neveanu, cenzor; U. Șchiopu, cenzor; V. Ceaușu, casier.

Spre finalul ședinței de constituire a Asociației Psihologilor din România s-a decis convocarea primei Adunări Generale, în cadrul căreia urma să se aprobe cererile de înscriere în asociație, și afilierea la Asociația internațională de psihologie.

Prima Adunare Generală a Asociației Psihologilor din România a avut loc la data de 16 mai 1964 și a reunit „peste 100 de persoane“, care au aprobat afilierea la Uniunea Internațională de Psihologie Științifică (La vie scientifique, 1964, p. 113). Doi ani mai târziu, în 1966, România a fost admisă ca țară membră IUPsyS (International Union of Psychological Science).

Această notă s-a născut în urma încercărilor de identificare a actului constitutiv al Asociației Psihologilor din România. În literatura consultată, anul înființării asociației este 1964, cu o singură excepție, când este precizat anul 1963; este vorba de un text în limba franceză, care apare publicat în primul număr din „Revue Romaine de Sciences Sociales. Serie de Psychologie“ din septembrie 1964: „Le 5 mars 1963 a eu lieu à Bucarest la séance de constitution de l’Association des Psychologues de la R.P. Roumaine“ (La vie scientifique, 1964, p. 113). În afară de această singură excepție, până acum, anul înființării asociației apare ca 1964 și acesta este anul pe care îl considerăm drept anul constituirii asociației.

Aflarea datei și a locului de înființare a Asociației Psihologilor din România, 5 martie 1964, precum și a informațiilor din această notă constituie rezultate colaterale din demersul nostru principal de identificare a actului constitutiv al Asociației Psihologilor din România. Căutările continuă. Din respect față de domeniul psihologiei și comunitatea psihologilor români.

Vreau să mulțumesc tuturor persoanelor care m-au sprijinit în acest demers, în special doamnelor și domnilor bibliotecari care lucrează la Biblioteca Academiei Române.

Cătălin Mosoia, 26 august 2018

Referințe – selecție

  1. Academia Română, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, Departamentul de psihologie. (2008). Despre noi. Preluat de pe Academia Română, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”: http://www.ipsihologie.ro/index.php/despre-noi
  2. Analele Academiei Republicii Populare Române (Vol. XIV). (1964). București: Editura Academiei Republicii Populare Române.
  3. International Union of Psychological Science. (2018). Year of IUPsyS Membership. Preluat pe august 26, 2018, de pe International Union of Psychological Science: http://www.iupsys.net/about/members/national-members/year-of-iupsys-membership.html
  4. Kiss, J.-F. (2013). Istoria psihologiei în România: tipare şi factori ai evoluţiei în perioada totalitară şi postdecembristă. București: Editura Didactică şi Pedagogică.
  5. La vie scientifique. (1964). Revue Roumaine des Sciences Sociales. Serie de Psychologie, 8(1-2), p. 113.
  6. Mânzat, I. (2012). Istoria psihologiei universale (ed. a II-a, revăzută și adăugită). București: Editura Univers Enciclopedic Gold.
  7. Viața științifică. (1964). Revista de psihologie, An X(2), p. 183.

Add comment

Arhivă Ediții

Pagina de Facebook APR